Saxion, lectoraat Social Work

Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?
Kennis en kunde (onderzoek, tools ontwikkelen, etc.).

Wat vragen jullie van Pact-Partners?
Projecten in de werkplaats sociaal domein in te brengen waar een verbeterslag gemaakt zou kunnen worden.

Wat doet jullie organisatie?
Wij onderzoeken en geven onderwijs.

Werkplaats sociaal domein Twente – thema armoede en schulden
Naam contactpersoon: Karin van der Heijden (VOOR DE GEMEENTE ALMELO NEEMT Peter van Heeteren DEEL AAN DE WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN TWENTE)
Contactgegevens: k.g.e.m.vanderheijden@saxion.nl


SF02
SF Budgetcoach

Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?
Kennis van omgaan met financiën. Goede coachende kwaliteiten om mensen tot gedragsverandering komt. Lesgeven over omgaan met geld.

Wat vragen jullie van Pact-Partners?
Daden om echt eens de mensen te helpen in plaats van alleen maar praten. Ook de commerciële bedrijven een kans geven om iets te kunnen betekenen, die kunnen soms meer betekenen dan de vrijwilligersorganisaties.

Wat doet jullie organisatie?
Ik coach mensen naar financiële zelfstandigheid.

Naam contactpersoon: Simone Freriksen
Contactgegevens: info@sf-budgetcoach.nl


logo_publicaties
Repair Café Almelo
Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?
Onze diensten zijn er in de eerste plaats voor particulieren. In bepaalde gevallen hebben we ook voor organisaties reparatiekennis in huis. Wat ons motiveert zijn twee belangrijke thema’s: het duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van sociale cohesie in wijk en buurt. Repair Café Almelo laat zien dat mensen in Almelo elkaar belangeloos kunnen en willen helpen. We maken gebruik van kennis en expertise die anders onbenut zou blijven. Daarmee willen we anderen inspireren. We zijn graag bereid het gesprek aan te gaan over eventuele samenwerking ten aanzien van deze maatschappelijke doelen.

Wat vragen jullie van Pact-Partners?
De pactpartners zouden hun cliënten / doelgroep meer kunnen wijzen op het bestaan van Repair Café Almelo en zo de bekendheid van ons initiatief onder de Almeloërs helpen vergroten. We willen in samenwerking met andere partijen de aandacht voor zelf repareren vergroten. Op een lagere school hebben we een fietsverlichtingsactie gehouden maar we kunnen bijvoorbeeld ook gastlessen komen verzorgen over zelf spullen repareren.

Wat doet jullie organisatie?:
We organiseren twee keer maand op vrijdagmiddag een Repair Café. Mensen kunnen er hun kapotte spullen zoals huishoudelijke apparatuur, fietsen, meubels, kinderspeelgoed e.d. laten nakijken door deskundige reparateurs. De ervaring leert dat in veel gevallen het defect ter plekke kan worden verholpen. Dat is duurzaam omdat het grondstoffen scheelt en voor degenen met een smalle beurs voorkomt het een extra uitgave. Repair Café Almelo draait geheel op vrijwillige donaties.

Contactgegevens:
www.repaircafealmelo.nl
info@repaircafealmelo.nl
Naam contactpersoon: Wouter Extercatte


centrum-advocaten 
Centrum Advocaten is een laagdrempelig advocatenkantoor met als specialisaties arbeidsrecht (alles wat met werken/ontslag heeft te maken), sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen die geweigerd, ingetrokken en gewijzigd worden), echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt zoals alimentatie en omgangsregelingen en erfrecht. Wij hebben elke donderdag tussen 15.00 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt met vragen op de genoemde rechtsterreinen.

Contact:

Wierdensestaat 26, 7607 GJ Almelo
Telefoon 0546 898010
info@centrumadvocaten.nl http://www.centrumadvocaten.nl/
 


verjaardagindemaak-klein 
Verjaardag in de Maak helpt Almelose gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar waarin sprake is van armoede met het organiseren van een onvergetelijke verjaardag.Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die graag iets willen betekenen voor kinderen die door moeilijke omstandigheden niet in staat zijn een fijn verjaardagsfeest te organiseren.

Hoe werken we?
Intermediairs zoals gezinscoaches kunnen door het aanmeldingsformulier op deze website in te sturen een kind aanmelden voor onze hulp. Dit  het liefst enkele maanden vóór de verjaardag van het kind.

Meer informatie:
http://verjaardagindemaak.nl/


heracles-kleiner 
Heracles Almelo is een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Almelo, opgericht op 3 mei 1903. De club is genoemd naar de Griekse halfgod Herakles en is een van de oudere profvoetbalclubs van Nederland. Heracles werd landskampioen in 1927 en in 1941, en was bekerfinalist in 2012.

Meer informatie:
https://www.heracles.nl/


logo 

Almelo Doe(t) mee’ is er om mensen(18+) met een kleine beurs (115% van de bijstandsnorm, die geen studiefinanciering hebben) de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten voor Sport, Cultuur en Kennis/Informatie.

Meer informatie:
almelodoetmee.nl


 
Huisarts Verboom

Wat biedt u aan het Armoedepact?
mensen doorverwijzen

Wat vragen jullie van Pact-Partners?
overzicht van activiteiten/hulp voor mensen met een erg smalle beurs.

Wat doet jullie organisatie?
Ik ben huisarts.

Huisarts Verboom
Naam contactpersoon: Hans Verboom
Contactgegevens: verboom@ezorg.nl, 0546-813 683


bij-bosshardt

Wie/Wat:
Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Waarom/voor wie:
Mensen die eenzaam zijn, gezelligheid zoeken, contacten zoeken kunnen terecht bij Bij Bosshardt. Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie.

Wat verwachten jullie van Pact-partners?
Dat er actief mee gedaan/gedacht wordt, ik vind dat als er besloten is om ergens bij aan te sluiten dat er best voorwaarden aan verbonden mogen worden (het pact is niet bedoeld als reclame omdat het zo mooi op het deelnamebord staat).

Wijkactiviteiten Kalender

Adres:
Troelstralaan 1
7604VW Almelo

Meer informatie:
cwzwoverijssel.legerdesheils.nl/bij-bosshardt-almelo
06 10990312

Naam contactpersoon: Marjolein Heijboer


Lions Club Almelo de Essen
Wij hebben het motto “we serve” en in dat kader ondersteunen wij goede doelen en de maatschappij met onze kennis, kunde, ervaring en betrokkenheid.

Wat bieden jullie aan het Armoedepact?
Wij kunnen advies, projectbegeleiding en procesbegeleiding bieden en bijdragen aan verdere samenwerking tussen organisaties. Een goed voorbeeld is onze procesbegeleiding bij de vorming van de 4 clusters in het kader van een effectieve inzet van de Klijnsma gelden. Een verdere ondersteuning geven we nu bij “een verjaardag voor een kind” en “eten bij de buurvrouw”. Uiteindelijk doel is dat wij weer “overbodig” zijn.

Naam organisatie: Lions Club Almelo de Essen
Naam contactpersoon: Sven Asijee (en anderen)
Contactgegevens: sven@asijee.nl / 06 404 11 108