stichting-lezen-en-schrijven
Beter leren lezen en schrijven
Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht voor elk individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waarin alle burgers actief deelnemen.

Wilt u ook beter leren lezen, schrijven of rekenen?
Of kent u iemand in uw omgeving die graag beter wil leren lezen, schrijven of rekenen?
Bel dan gratis naar: 0800 023 44 44. U kunt dan vragen naar een cursus bij u in de buurt.

Informatie:
lezenenschrijven.nl
0800 023 44 44

 

 


lifecenter
LifeLetters
Het LifeCenter is in samenwerking met stichting Lezen en Schrijven gestart met LifeLetters.

In Nederland wonen anderhalf miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). Tweederde daarvan is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid komt in alle lagen van de bevolking voor.

Laaggeletterdheid kan voor problemen zorgen in persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan het moeite hebben met e-mailen, het lezen van veiligheidsinstructies of van straatnaamborden, het schrijven van een klachtenbrief, het invullen van formulieren zoals voor zorgtoeslag, kinderopvang of huurtoeslag, etc.

LifeLetters heeft als doel de laaggeletterdheid in Almelo terug te dringen door volwassenen met lees- en schrijfproblemen te motiveren om hun vaardigheden te verbeteren.

Bezoekadres:
Hofkampstraat 169
7607 NG Almelo

Meer informatie:
www.life-center.nl
www.life-center.nl/lifeletters
info@life-center.nl

 

 


scoop
Wat is het Senioren Advies Team?
Het Senioren Advies Team bestaat uit vrijwilligers die worden geschoold en aangestuurd door Scoop. Een vrijwilliger van het Senioren Advies Team bezoekt u meestal thuis en gaat samen met u aan de slag om de zaken af te handelen. Het Senioren Advies Team probeert u zo te begeleiden dat u na verloop van tijd de zaken zelf kunt regelen.

Het Senioren Advies Team werkt voor
Alle zelfstandige wonende ouderen in de gemeente Almelo, die vanwege leeftijd, gezondheid, inkomen of andere omstandigheden ondersteuning kunnen gebruiken. Bent u jonger dan 65 jaar, dan kan het Thuisadministratie Team van Scoop u begeleiden bij uw administratie.

Wat doet de Thuisadministratie
Met uw vragen op het gebied van bijvoorbeeld financiële regelingen en mogelijkheden, het invullen van formulieren, het telefoneren of corresponderen met instellingen, het ordenen van de privé-administratie en het regelen van een verhuizing. Daarnaast doen een aantal vrijwilligers van het Senioren Advies Team belastingaangifte bij klanten thuis.

Kosten
Ondersteuning door een vrijwilliger van het Senioren Advies Team is kosteloos. Onkosten die gemaakt moeten worden, zoals een map voor de administratie, kopieerkosten en verzendkosten, komen voor rekening van de hulpvrager.

Informatie en aanmelding
Wilt u zich aanmelden voor of meer informatie over het Senioren Advies Team, dan kunt u contact opnemen met Sanne Tijhuis, projectleider Senioren Advies Team.
Telefoon: 06 14 52 81 92 of s.tijhuis@scoopwelzijn.nl

Meer informatie over het SAT vindt u op http://www.scoopwelzijn.nl/sat

 

 


taalpunt-almelo
Gaat voorlezen aan de kinderen niet goed?
Lukt het niet om boodschappen op te schrijven?
Kunt u geen mailtje versturen op de computer?
Vindt u rekenen erg moeilijk?

U bent niet de enige. Meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. U kunt er iets aan doen!

In de bibliotheek in Almelo is het Taalpunt. Het Taalpunt vindt u in de kelder naast de trap. Bij het Taalpunt zijn vrijwilligers. Deze mensen praten met u over wat u wilt leren. Daarna krijgt u les in een groep of alleen. U krijgt les van een vrijwilliger. U krijgt boeken. De les is gratis. Wilt u meer weten over het Taalpunt? Kom dan kijken!

Het Taalpunt is open op:
Dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 18.30 uur tot 20.00 uur

Het adres van de bibliotheek is Het Baken 3 in Almelo.

De website van het Taalpunt is:
http://www.bibliotheekalmelo.nl/speciaal-voor/taalpunt-almelo
U kunt ook bellen met Sanne Tijhuis van Scoop, 06- 14 52 81 92.

Het Taalpunt is een samenwerking tussen Bibliotheek Almelo, ROC van Twente, Scoop en Stichting Lezen en Schrijven.