stichting-presnet

present

Doel initiatief Hulpontvanger na afloop van een Presentproject: “Die verslaving heb ik achter me gelaten, maar nu met mijn schone huis durf en kan ik daarin ook de draad weer oppakken!”

Present wil in Almelo een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien. Vanaf oktober 2012 slaan we bruggen tussen Almeloërs (e.o.) die hulp bieden en Almeloërs (e.o.) die deze hulp hard nodig hebben. Zo ontstaan er bijzondere ontmoetingen. Bijvoorbeeld: mensen helpen een alleenstaande moeder om te verhuizen, pakken een verwilderde tuin aan of gaan een dagje uit met bewoners van een instelling.

Bezoekadres:
Hedemanplein 3, 7603 WJ Almelo

Meer informatie:
stichtingpresent.nl/almelo
Leonie Verloop: 06 – 83225881.
Ruth Dam: 06 – 83225609

 

 


almelo-doet-mee
Met ‘Almelo Doet mee’ kan iedereen weer actief worden, andere mensen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Gewoon omdat het leuk is, maar ook omdat het andere mensen en onze stad helpt. ‘Almelo Doet mee’ is dus meedoen om er samen beter van te worden.

Als deelnemer bepaalt u samen met de andere deelnemers wat voor activiteiten er worden ondernomen. Het gaat erom wat u leuk vindt om te doen, waar u goed in bent en wat u misschien nog beter wil leren. U bedenkt de activiteiten samen, en voert ze ook samen uit.

‘Almelo Doet mee’ is voor en door de inwoners van Almelo. Door nieuwe mensen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen ontdekt u waar u goed in bent. En hoe u uw talenten nog meer uit de verf kunt laten komen. Vaak blijkt dat mensen veel meer kunnen dan ze aanvankelijk dachten. En dat geeft natuurlijk een goed gevoel.

Of u nu werkt of niet werkt, een grote of een kleine beurs hebt, zich prima kan redden of daar meer moeite mee hebt, u bent altijd welkom.

‘Almelo Doet mee’ is er voor u. ‘Almelo Doet mee’ biedt ruimte en stimulans voor persoonlijke groei, ieder doet dit op zijn manier, zonder druk of verplichting, maar wel met eigen verantwoordelijkheid en inzet. U zult vaak verrast zijn over uw talent, moed, eigen kracht en creativiteit.

Meedoen geeft een positieve draai aan uw leven. U doet weer mee, wordt gezien, krijgt nieuwe vrienden, bent van betekenis voor anderen en krijgt waardering.

Bezoekadres:
Rietstraat 143 7601 XC Almelo

Meer informatie:
almelodoetmee.nl
(0546) 835 680
info@almelodoetmee.nl

 


 

Repair Café Almelo
Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?
Onze diensten zijn er in de eerste plaats voor particulieren. In bepaalde gevallen hebben we ook voor organisaties reparatiekennis in huis. Wat ons motiveert zijn twee belangrijke thema’s: het duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van sociale cohesie in wijk en buurt. Repair Café Almelo laat zien dat mensen in Almelo elkaar belangeloos kunnen en willen helpen. We maken gebruik van kennis en expertise die anders onbenut zou blijven. Daarmee willen we anderen inspireren. We zijn graag bereid het gesprek aan te gaan over eventuele samenwerking ten aanzien van deze maatschappelijke doelen.

Wat doet jullie organisatie?:
We organiseren twee keer maand op vrijdagmiddag een Repair Café. Mensen kunnen er hun kapotte spullen zoals huishoudelijke apparatuur, fietsen, meubels, kinderspeelgoed e.d. laten nakijken door deskundige reparateurs. De ervaring leert dat in veel gevallen het defect ter plekke kan worden verholpen. Dat is duurzaam omdat het grondstoffen scheelt en voor degenen met een smalle beurs voorkomt het een extra uitgave. Repair Café Almelo draait geheel op vrijwillige donaties.

Contactgegevens:
www.repaircafealmelo.nl
info@repaircafealmelo.nl
Naam contactpersoon: Wouter Extercatte

 


 

Is uw strijkbout, stofzuiger, radio, dvd-speler, etc… kapot? Fiks-Ed repareert het!

Fiks-Ed is een:
REPARATIE-ATELIER VOOR KLEIN HUISHOUDELIJK GOED voor mensen met een krappe beurs.

Kijk op http://fiks-ed.weebly.com

Bezoekadres:
Ed de Vries, Haven Noordzijde 89, 7602EG Almelo

Meer informatie:
06-22 666 824
fiks-ed@hotmail.com

 


beter-wonen
Bent u huurder bij Beter Wonen?

Een reparatieverzoek of storing kunt u op de volgende manieren melden:

Telefonisch via (0546) 54 64 64 (24 uur per dag bereikbaar)

Schriftelijk via reparaties@beterwonen.nl of via
Beter Wonen
Postbus 327
7600 AH Almelo

Persoonlijk tijdens kantoortijden op het bezoekadres (ma/vr van 9.00-16.00 uur).

Bezoekadres:
Klimopstraat 2a, 7601 SH Almelo

Meer informatie:
www.beterwonen.nl
(0546) 546464
Contactformulier

 

 


STJA
Bent u huurder bij STJA? U kunt schade melden via:
http://www.stja.nl/huurdersinformatie/woningonderhoud/?k=20

Adres:
Heetveldsweg 1a
7603 BG Almelo

Meer informatie:
www.stja.nl
(0546) 87 58 00
info@stja.nl

 

 

 

 


gemeente-almelo
WMO
Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden ondervindt bij het zelfstandig functioneren, dan zal de gemeente u stimuleren om eerst zelf een oplossing te zoeken.
Meer informatie/aanvragen

Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo

Meer informatie:
www.almelo.nl
(0546) 54 11 11
gemeente@almelo.nl