Wie/wat/voor wie:
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Word je gepest, heb je problemen thuis, een vraag over verliefdheid of verkering, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Natuurlijk kun je ook eerst bij de verschillende artikelen voor kinderen en jongeren op onze site kijken. Misschien kun je daar je antwoord vinden.

Meer informatie:
www.kindertelefoon.nl

 


  loes

Wie/wat:
Leuk om kennis met je te maken! Ik ben Loes. Ik werk voor het Centrum Jeugd en Gezin in dertien Twentse gemeenten. Je kunt bij mij terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Met deze informatie kun je zelf weer verder.

Waarom/voor wie:
Op onze website vind je 24 uur per dag allerlei tips die je kunt gebruiken bij de opvoeding van je kind(eren). Naast tips vind je ook een blog van andere ouders, opvoedcursussen, interessante links en folders. Staat de informatie die jij zoekt er niet bij? Neem dan contact op via het telefoonnummer of het contactformulier op deze website.

Meer informatie:
www.loes.nl

 


 

jarabee-versterkt
Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?:
We delen onze ervaringen vanuit de doelgroep om de noden te verhelderen en mee te denken over wat de situatie van de doelgroep zou kunnen verbeteren.
Zo denken we bijvoorbeeld actief mee in de oprichting en uitvoering van ‘verjaardag in de maak’

Wat doet jullie organisatie?:
Wij bieden gespecialiseerde jeugdzorg in Twente. In Almelo nemen we met 3 gezinscoaches deel aan het stedelijk team gezinscoaching. Gezinscoaching richt zich op gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden, waaronder armoede. Doelstelling is het perspectief van kinderen uit deze gezinnen te verbeteren.

Contact:
Hoofdkantoor
Helene Mercierweg 5
7555 SJ Hengelo
http://www.jarabee.nl

Naam contactpersoon: José Jansen Holleboom
Contactgegevens: jjansenholleboom@jarabee.nl

 


jeugdzorg-overijssel
Wie/wat:
Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) deze kinderen én hun ouders/opvoeders. Wij ondersteunen ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Kinderen met lichte problemen worden geholpen door de eerstelijnszorg, zoals de huisarts of het maatschappelijk werk.

Adres:
Haven Noordzijde 39, Almelo

Meer informatie:
www.bjzo.nl
(0546) – 80 67 00
info@bjzo.nl

 


jeugd-sport-fonds
SPORT
Is uw kind enthousiast geworden voor een bepaalde sport door deelname aan een door Sportbedrijf Almelo georganiseerde activiteit of op een andere manier? En zou hij/zij wel lid willen worden van een sportvereniging maar heeft u niet de financiële middelen? Dan liggen er via het Jeugdsportfonds kansen voor uw kind(eren).

Aanmelding
Een beroep op Jeugdsportfonds Almelo kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts), de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Contact opnemen
Denkt u dat u in aanmerking komt voor Jeugdsportfonds Almelo? Neem dan contact op met Sportbedrijf Almelo via één van de onderstaande mailadressen.
Kevin Aman k.aman@sportbedrijfalmelo.nl
Saskia Gerrits s.gerrits@sportbedrijfalmelo.nl
Michelle Perik m.perik@sportbedrijfalmelo.nl

Meer informatie:
www.sportbedrijfalmelo.nl/jeugdsportfonds