archief


Internationale dag van de Rechten van het Kind

Tweedehands speelgoed- en boekenmarkt
Met randprogramma

Op zondag 19 november as van 14.00 – 18.00 uur vindt er in de Plaats van Samenkomst van Het Apostolisch Genootschap, aan de Reeststraat te Almelo een tweedehands speelgoed- en boekenmarkt plaats. De markt is in het kader van de Internationale Dag inzake de Rechten van het Kind. De opbrengst van de markt gaat naar de Stichting Matamba en wordt besteed aan de zorg voor weeskinderen. Naast de verkoop van boeken en speelgoed is er een aantrekkelijk programma voor kinderen en volwassenen.

Aanbod
Er worden tweedehands (kinder) boeken verkocht. De boeken zijn in goede staat. Ook het speelgoed dat aangeboden wordt is compleet, heel en schoon.

Randgebeuren
Er is een feestelijke programma met workshop en er is een hapje en drankje. Kortom het wordt een gezellige middag voor het hele gezin.

Weeskinderen
Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg te verlenen aan de bevolking van Matamba en omgeving. Matamba is een klein dorp in Tanzania. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de financiële ondersteuning van het St. John’s Health Center en de ondersteuning van weeskinderen. Deze worden opgevangen door familieleden , vaak zijn dat opa’s en oma’s. De gezinnen worden ondersteund op het gebied van onderdak, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en als het nodig is op juridisch vlak. Het doel voor 2017 is een bijdrage te leveren in de zorg aan de weeskinderen.

Internationale dag van de rechten van het kind
Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.


Onderteken dit manifest en maak Nederland #Schuldvrij!
Drie miljoen keer belde vorig jaar een deurwaarder aan; meer dan 1 miljoen keer werd er beslag gelegd op loon, uitkering of bankrekening; 28.000 keer werd water of elektriciteit afgesloten; en 8.000 keer werd een huis ontruimd. Armoede in Nederland, dat is steeds vaker een stapel ongeopende post. Eigen schuld of dikke pech: een schuld is zo gemaakt. En eenmaal in de schulden kom je er bijna niet meer uit. Schulden groeien door boetes en rente uit tot astronomische bedragen, mensen verliezen het overzicht, sluiten de gordijnen en hopen dat het weggaat.

Wij geloven dat niemand hier beter van wordt. De schuldeiser ziet zijn geld niet terug. Schuldenaars melden zich ziek, relaties lopen op de klippen, kinderen groeien op in chaos. En de belastingbetaler is honderden miljoenen kwijt aan een uitdijend bureaucratisch moeras.

Lees hier het hele artikel en onderteken dit manifest!


Walk of Peace
“De kracht van verbeelding”

Op zondag 17 september as is er in Almelo een Walk of Peace. Vanaf 13.30 kunnen belangstellenden zich aanmelden bij het startpunt: Het Huis van Katoen en Nu, Rosa Luxemburgstraat 4. De heer Arjan Gerritsen, burgemeester van Almelo, zal het openingswoord doen en Sophia Adler zal namens het AZC iets zeggen. We volgen een route die in een boekje beschreven staat, samen met allerlei wetenswaardigheden onderweg en een overzichtskaartje van de totale wandeling die ongeveer 6 km lang is.

De Walk of Peace is een initiatief vanuit de Raad van Kerken en wordt georganiseerd als opening van de Vredesweek. Er is een groot aantal deelnemende partijen die op een of andere manier iets te maken hebben met vrede: zowel sociale instellingen als kerken. Deze zijn ook actief aanwezig op de route.

Walk of Peace
Een Walk of Peace is geen mars maar een wandeling voor iedereen van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren en te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch vreedzaam met elkaar kunnen lopen, en dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar. Geen verandering in de wereld zonder dat mensen samen in de benen komen. De roep om vrede is groter dan ooit.

Langs betekenisvolle plekken
We lopen in kleine groepjes een route langs allerlei betekenisvolle plekken in de binnenstad van Almelo, verwacht en onverwacht. We ontmoeten elkaar in gebedshuizen, bij monumenten en andere plekken voor de vrede. We beleven samen oude en nieuwe rituelen die al deze plekken en onszelf met elkaar verbinden. We schrijven vredeswensen, bekijken een tentoonstelling of luisteren naar muziek. Op elke plek is er een activiteit die de vrede verbeeldt.

Bij het startpunt “Het Huis van Katoen en Nu” wordt vanaf 13.30 uur een kopje koffie of thee met wat lekkers aangeboden door Cafe Restaurant Nielz.

Het eindpunt is de Georgiusbasiliek waar ook het Leger des Heils aanwezig is met een kopje soep voor de deelnemers. Om 17.00 uur zal daar samen de wandeling worden afgesloten, eerst in de Basiliek en daarna in de tuin van de pastorie. Daar zullen ook weer alle deelnemende partijen weer aanwezig zijn.


Overlijdensbericht

Op 27 juli ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Manuela de Munnik. Zij was werkzaam bij RIBW GO.
Vanuit die organisatie was zij een trouw bezoekster van onze bijeenkomsten. We hebben haar leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij het Armoedepact Almelo.
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens,

Het platform Armoedepact


Dit jaar zijn de Eethoek – Scoop – Almelo Sociaal – Almelo Doet mee genomineerd voor de vrijwilligersprijs!

Vrijwilligersprijs
Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger. Daarmee zit Overijssel in de top drie van alle provincies! Deze vrijwillige inzet levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en (sociale) samenhang in de Overijsselse samenleving.

Met de Overijsselse vrijwilligersprijs wil de Provincie Overijssel haar grote waardering uiten voor de – vaak onzichtbare- inzet van al die duizenden Overijsselse vrijwilligers. Dit jaar reikt de provincie Overijssel voor de achttiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit.

STEMMEN KAN HIER


Regionale expertisebijeenkomst ‘Samen tegen armoede’

Geachte dames en heren,

Wij attenderen u graag nog op de regionale expertisebijeenkomst ‘Samen tegen armoede’ die het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert op 1 juni a.s. in de Ichthuskerk in Deventer-Colmschate (18.00 – 21.30 uur met soep en broodjes). Deelname is gratis.

Het programma zal, naast informatie en inspiratie vanuit de organiserende partijen, vooral interactief zijn: veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming.

Bekijk het programma door op deze link te klikken.

Aanmelden kan via https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten/

Hopelijk tot ziens op 1 juni.
En: hoort, zegt het voort.

Hartelijke groet,
Peter de Bie

Medewerker Knooppunt Kerken en Armoede
info@knooppuntkerkenenarmoede.nl
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl


Eethoek Almelo wint Ab Harrewijn Prijs 2017!

Monique en Stephan van Baaren van De Eethoek uit Almelo, een gaarkeuken voor mensen met een minimale beurs, winnen de Ab Harrewijn Prijs 2017. Juryvoorzitter Ineke van Gent maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst op zaterdagmiddag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam.

Lees meer…


 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord
Almelo, 5 april 2017

Langs deze weg willen wij alle betrokken van het Armoedepact Almelo hartelijk danken voor de samenwerking bij de organisatie van onze theaterproductie De OmZieners in Almelo, speciaal ook de vrijwilligers van de Elisakerk parochie die ons en de toeschouwers zo fantastisch hebben ontvangen en verzorgd. Jullie ondersteuning maakt het dat Almelo bij ons een bijzondere plek inneemt. Onze dank geldt ook het Cogas Cultuurfonds en het Stadsfonds Almelo die de twee uitvoeringen mede mogelijk hebben gemaakt.Namens de Joseph Wresinski Cultuur Stichting,Laurens Umans

Screen Shot 2017-04-11 at 09.19.10
Een Knipoog stopt: de bierkaai heeft gewonnen
Almelo, 5 april 2017

De stichting Budgetbegeleiding in Almelo stopt met de activiteiten van Een Knipoog en heeft dit recent in een gesprek met wethouder Cornelissen aan de gemeente medegedeeld. Aanleiding is dat de gemeente Almelo, ondanks meerdere verzoeken daartoe de afgelopen jaren, geen enkele bijdrage geeft voor de onkosten van de stichting.Verder is de stichting erg teleurgesteld over de opstelling van partijen als DNO bij het vormgeven van een nieuwe opzet van schulddienstverlening in Almelo waardoor dit project nu na meer dan een jaar overleg ineens stil gelegd lijkt te worden. Een Knipoog heeft in de afgelopen 14 maanden intensief en loyaal aan het maken van deze opzet meegewerkt. Waar degenen die daadwerkelijk met cliënten werken elkaar steeds makkelijker lijken te vinden, ziet de stichting bij sommige partijen pure bestuurlijke onwil om aan een open samenwerking deel te nemen.De stichting werkte in 2016 en 2017 met uitsluitend vrijwilligers en het bestuur ontvangt geen bestuurs-vergoeding. Vanuit ‘Een Knipoog’ heeft de stichting Budgetbegeleiding, die zich sinds 2013 bezig houdt met schulddienstverlening, de afgelopen jaren veel inwoners van Almelo geholpen met financiële zaken zoals budgetbegeleiding, advisering, belastingaangiften, toeslagen. In 2016 waren dat meer dan 2900 contacten. De cliënten hebben echter vaak onvoldoende middelen om kostendekkend voor deze dienstverlening te betalen en de huidige inkomsten uit giften en donaties zijn inmiddels onvoldoende voor een verantwoord voortbestaan van de stichting.De organisatie trekt zich ook terug uit het cluster budgetbegeleiding van het Armoedepact, alsmede uit het frictiefonds en uit alle overleggen en samenwerkingsvormen rondom schulddienstverlening in Almelo.

16177540_1497571263603776_1293783253455054950_o

Stichting Present is op zoek naar verhalen! Ben jij wel eens geholpen door de vrijwilligers van Present?
Of heb je zelf de handen uit de mouwen gestoken voor iemand anders?
Stichting Present hoort graag jouw verhaal! Stuur een bericht naar info@presentalmelo.nl


ATT00001


Picture (Device Independent Bitmap) 1


sunn

Oprichting Stichting Urgente Noden Twente (SUN Twente)

Stichting Urgente Noden Twente organiseert het lenigen van nood
Op 18 januari aanstaande vindt in het gemeentehuis in Almelo (inloop 10.45 uur) de oprichtingsbijeenkomst plaats van de “Stichting Urgente Noden Twente. Voorzitter zal worden mr. Peter van Kesteren.

De Stichting is een samenwerkingsverband van de gemeente Almelo, het hulpverleningsveld (van Maatschappelijke Dienstverlening tot thuiszorg, maatschappelijke opvang en jeugdzorg) en maatschappelijke organisaties/kerken en fondsen. Het initiatief tot oprichting wordt genomen door een vijftiental betrokkenen bij het sociale beleid in Almelo en de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Twenterand. Er is sprake van een breed draagvlak.

De initiatiefnemers constateren dat inwoners geconfronteerd kunnen worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente noden, waarvoor voorliggende wettelijke voorzieningen niet of niet tijdig beschikbaar zijn, zoals de Participatiewet. Het is wenselijk dat hulpverleners in die situaties tijdig nood kunnen lenigen. Dat kan alleen als alle partijen samen werken.

Achtergrond
Uit landelijke cijfers blijkt dat, naar voorzichtige schatting, 1 tot 2 procent van de huishoudens jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen. Vaak ook gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, tegenvallers bij alleenstaande ouders, etc. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. De initiatiefnemers zijn van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk mag zijn. Daarvoor is brede samenwerking nodig van in het bijzonder de gemeente, hulpverlening, fondsen en kerken. Uit een verkenning naar “nut en wenselijkheid” van een noodhulpbureau is gebleken dat van de rond 850 kwetsbare huishoudens die jaarlijks in de knel komen, rond 50% niet of niet tijdig wordt bereikt. Met de samenwerking wordt beoogd dat bereik te vergroten en snelle on-bureaucratische hulp te organiseren.

Centraal adres
De Stichting zal functioneren als een centraal adres voor hulpverleners. Het helpt hulpverleners te helpen, zo nodig binnen 24 uur. Om dat te kunnen zorgen meewerkende fondsen en kerken en andere donateurs voor het giftenbudget. Uiteraard blijven alle partners ook zelf actief op dit terrein. De gemeente stelt voor de uitvoerende werkzaamheden faciliteiten beschikbaar. Enkele fondsen en kerken hebben reeds aangegeven dat zij deze samenwerkingsorganisatie willen ondersteunen. Het beschikbaar gestelde giftenbudget van donateurs gaat voor 100% naar de noodhulp.
SUN Twente is de 23e samenwerkingsorganisatie voor noodhulp (zie www.sunnederland.nl) in Nederland. Gezamenlijk hebben zij een bereik van rond 100 gemeenten.

Achtergrond
Voor en na de Tweede Wereldoorlog waren in honderden gemeenten “Fondsen voor Bijzondere Noden” en hun voorgangers in Steuncomités actief, waaronder in Twente. De meeste werden in de jaren zestig van de vorige eeuw opgeheven. Er blijken echter, hoeveel regelingen er ook zijn, altijd mensen tussen wal en schip te belanden of niet bereikt te worden, maar die wel hulp nodig hebben. Enkele gemeenten hebben zo’n samenwerking voor noodhulp behouden. Hun ervaringen worden nu benut en Stichting Urgente Noden Nederland werkt als opvolger van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden uit 1936 met fondsen, overheden, kerken en hulpverleningsinstellingen samen om de brede samenwerking weer handen en voeten te geven. Zodat noodhulp als het moet binnen 24 uur op verzoek van hulpverleners geboden kan worden. Met het Fonds Bijzondere Noden Enschede, dat op dezelfde basis in 1998 werd opgericht zal waar nodig en mogelijk worden samen gewerkt.

De nu 23 samenwerkingsorganisaties werken (groot) stedelijk, anderen werken lokaal of regionaal en een noodhulpbureau werkt voor de hele provincie (SUN Friesland). De bureaus wisselen landelijk met elkaar uit en ondersteunen elkaar.

Het oprichtingssymposium onder de titel: “ Geld –t) bij nood” zal plaats vinden op 18 januari aanstaande vanaf 11.00 uur op het gemeentehuis in Almelo. De heer Javier Cornelissen, wethouder en mede initiator zal daarbij het woord voeren, evenals Jan Cees van Hasselt van de Ridderlijke Duitsche Orde, Andries de Jong van SUNNederland en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uiteraard de nieuwe voorzitter de heer Peter van Kesteren.

U bent van harte welkom. Informatie is verkrijgbaar bij:

Andries de Jong, directeur Stichting Urgente Noden Nederland (SUNNederland)
www.sunnederland.nl T: 06-20010507, E de.jong@tip.nl
Of Rick Riemsdijk van Eldik, T: 06-22992666, E: info@rve.nl


screen-shot-2016-12-12-at-09-22-05

De nieuwsbrief van de brede buurt school is uit!

Klik hier om het te lezen


De RUIL VOOR HULP HOEK van Almelo:
screen-shot-2016-11-03-at-09-40-04

Deze hoek ruilt spullen voor eten.
Dus bijvoorbeeld een kandelaar voor een pak
rijst, of aardappels, macaroni, saus, groente.
Klik hier voor meer informatie


Wat als angst je soms meer in de greep houdt dan je zou willen? Ben je al een tijdje somber? Kom je maar niet van die dip af? Maak jij je zorgen om je financiële situatie? Lig jij weleens in bed na te denken over allerlei zaken? Zit je relatie in een dip? Slaap jij vaak slecht?
Mirro biedt concrete online hulpmiddelen om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan: informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. mirro.nl/onlinezelfhulp/aandeslag/

Stichting mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Om doorontwikkeling en onderhoud te kunnen continueren, vragen zij sinds eind januari 2017 een kleine vergoeding bij premium gebruik. Iedere module bestaat uit een zelftest, algemene informatie over het thema en het premium onderdeel Zelfhulp met extra uitleg, oefeningen en ervaringsverhalen. Voor dit premium onderdeel vragen zij nu € 7,-. Hiermee kun je één jaar onbeperkt premium gebruik maken van alle beschikbare modules. Anoniem.

screen-shot-2016-11-03-at-09-32-54


Ontmoeting Armoedepact Almelo
Op woensdag 12 oktober ontmoeten we elkaar bij Wijkcentrum De Goossenmaat,
Platanenstraat 38, 7605 CP Almelo

15.45 uur Inloop
16.00 uur Opening door Annabell Engles
16.15 uur Korte presentatie over de activiteiten in het “Nieuwstraatkwartier”
16.30 uur De Zeepkist: is er in Almelo een “Kindpakket”? met “Verjaardag in de maak”, Jeugdfonds Almelo en een Almelose ervaring.
16.40 uur De Schijnwerper: “een Almelo’s betaalsysteem”?
16.50 uur De Kapstok: wat kunnen we in Almelo met “Social Labs”?
17.00 uur De Nazit: netwerken, onderlinge afspraken maken en individuele kennis delen
18.00 uur Einde bijeenkomst
Onze gespreksleider deze middag is Fiona Wispelweij


Is uw strijkbout, stofzuiger, radio, dvd-speler, etc… kapot? Fiks-Ed repareert het!

Fiks-Ed is een:
REPARATIE-ATELIER VOOR KLEIN HUISHOUDELIJK GOED voor mensen met een krappe beurs.

Kijk op http://fiks-ed.weebly.com

Bezoekadres:
Ed de Vries, Haven Noordzijde 89, 7602EG Almelo

Meer informatie:
06-22 666 824
fiks-ed@hotmail.com


screen-shot-2016-09-29-at-11-23-58
Op 17 november wordt de eerste Junior Stadsprijs uitgereikt!
De Junior Stadsprijs is een prijs voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen of de stad Almelo.
Ken jij jonge Almeloërs die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? Ken jij iemand die een echt voorbeeld is voor anderen?
Geeft jouw Stadskanjer dan vóór 24 oktober op via www.scoopwelzijn.nl/juniorstadsprijs.
De binnengekomen aanmeldingen worden beoordeeld door een deskundige jury.
De prijs wordt uitgereikt door burgemeester A. Gerritsen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Naxt.

Wil je op de hoogte blijven? Like dan onze Facebook pagina, Instagram: jrstadsprijs en Snapchat: jrstadsprijsCliënt weet Almelo Sociaal niet te vinden
ALMELO – Iedereen heeft recht op gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar dat weten veel hulpbehoevende mensen niet, tot teleurstelling van Almelo Sociaal.

Die instelling is in Almelo de instantie die bijvoorbeeld ouderen bijstaat in een keukentafelgesprek. Daarvoor krijgen ze van de gemeente jaarlijks 100.000 euro. „Vorig jaar hebben we bij zo’n 50 mensen aan tafel gezeten”, vertelt vrijwilliger Henk Snoeijer. „Om mensen te helpen met vragen die ze hebben over bijvoorbeeld hun huishoudelijke hulp, die bij veel mensen fors verminderd werd. Maar ook om mantelzorgers bij te staan.”

Toch is het zo dat heel veel Almeloërs geen idee hebben dat ze die cliëntondersteuning gratis kunnen aanvragen. En daar baalt Almelo Sociaal van, geeft Snoeijer aan. „Als de behoefte aan die ondersteuning er niet is, dan kunnen we de deur hier wel dicht gooien. Maar dat is het niet. Mensen weten niet dat we er voor hen zijn. Daar willen we wat aan doen.”

Snoeijer kan het wel van de daken schreeuwen, omdat hij vindt dat Almelo Sociaal een belangrijke rol vervult. „Als wij bij mensen over de vloer komen, dan signaleren we de problemen. We controleren of het beleid van de gemeente werkt en koppelen dat als het nodig is weer terug. Daar heeft iedereen belang bij. De inwoners van de gemeente, maar ook de gemeente zelf.”

Hoe het kan dat de deur van Almelo Sociaal aan de Grotestraat nog niet wordt platgelopen? Tsja, daar hebben ze niet zo snel een antwoord op. Theo Vleerbos, al 25 jaar vrijwilliger, denkt dat het wellicht te maken heeft met de mentaliteit van de Tukker. „Klagen doen veel mensen wel. Als ik ergens binnenkom waar veel ouderen zijn, dan word ik bijna meteen ‘besprongen’. Omdat ze altijd wel iets te vragen hebben, of ergens hun verhaal over willen doen. Maar hulp vragen? Nee, dat doen mensen niet zo snel.”

Om Almelo Sociaal meer op de kaart te zetten is Marja de Jong in de arm genomen. Zij moet er onder andere voor zorgen dat vrijwilligers wat ontlast worden en er meer pr voor de instelling komt. „We willen onze rol goed oppakken”, zegt Snoeijer. „Als we komend jaar tweehonderd mensen moeten ondersteunen? Ja, dat gaat dan zeker lukken.”

http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/cli%C3%ABnt-weet-almelo-sociaal-niet-te-vinden-1.5742200#comments