beter-wonen
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, kunt u zich inschrijven bij Woonburo Almelo.

Wat als ik de huur niet op tijd kan betalen?
Als u de huur niet op tijd kan betalen adviseren wij om direct contact op te nemen met de medewerkers van ons Klantencentrum. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0546) 54 64 64. U kunt de medewerkers van het Klantencentrum ook persoonlijk spreken in onze Woonwinkel. Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Meldpunt Huurschulden
Wij werken samen met het Meldpunt Huurschulden. Om te voorkomen dat de huurachterstand verder oploopt kan het zijn dat wij gegevens van een huurder(s) doorgeven aan het Meldpunt Huurschulden. Het Meldpunt maakt dan een afspraak met de huurder(s) om samen naar een oplossing te zoeken.

Bezoekadres:
Klimopstraat 2a, 7601 SH Almelo

Meer informatie:
www.beterwonen.nl
(0546) 546464
Contactformulier

 

 


STJA
STJA is een middelgrote woningstichting. U zoekt een woning. In de binnenstad van Almelo, in een van de Almelose stadswijken of in een dorp of buurtschap in Noordoost Twente. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Adres:
Heetveldsweg 1a
7603 BG Almelo

Meer informatie:
www.stja.nl
(0546) 87 58 00
info@stja.nl

 

 

 


leger-des-heils
Leger Des Heils
Voor wie:
In Nederland zijn heel wat mensen dak- of thuisloos. Velen van hen kloppen aan bij het Leger des Heils. Het gaat om (zwerf-)jongeren, mannen, vrouwen, vrouwen met kinderen, tienermoeders, ouderen en zelfs hele gezinnen. Daarom hebben wij verschillende voorzieningen voor hen.

Dagopvang biedt mensen die op straat leven, de gelegenheid om op verhaal te komen. Er is iets te eten en te drinken, je kunt er douchen, je kleding wassen of omruilen en natuurlijk mensen ontmoeten. Bovendien is er een spreekuur van een verpleegkundige of arts, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de sociale dienst. Ook bestaat de mogelijkheid om een postadres bij de dagopvang te hebben. Dat is nodig om een uitkering te kunnen ontvangen. Het Leger des Heils kan ook helpen bij het leren omgaan met geld.

In een nachtopvang kunnen dak- en thuislozen terecht die van tijd tot tijd de behoefte hebben aan een plek om te slapen. Men ligt er op vier- tot tienpersoonskamers. Ook hier is er eten en de mogelijkheid om te douchen.

In voorzieningen voor 24-uurs opvang kunnen mensen tijdelijk wonen. Samen met medewerkers van het Leger des Heils werken zij aan een toekomst waarin ze zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Verder zijn er verschillende vormen van begeleid wonen. En als een cliënt (weer) zelfstandig woont, is er eventueel ambulante begeleiding mogelijk.

Voor (zwerf)jongeren die willen leren zelfstandig te wonen en te werken, hebben we trainingsprojecten als Vast en Verder en Enkeltje Zelfstandig. Het zijn voorzieningen waarbij jongeren in een bekende omgeving wonen en door medewerkers van het Leger des Heils begeleid worden.

Bezoekadres:
Troelstralaan 1
7604VW Almelo

Meer informatie:
www.legerdesheils.nl
(036) 539 81 11

 

 


humanitas-onder-dak
Wie/wat:
Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de Humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Opvang, ondersteuning en begeleiding
Na een tegenslag verliezen mensen soms de aansluiting met de samenleving. Ze raken dakloos en leiden een marginaal bestaan. Humanitas Onder Dak biedt tijdelijk professionele opvang, ondersteuning en begeleiding.

Adres:
Adastraat 6,
7607 HB Almelo

Meer informatie:
www.humanitasonderdak.nl
0546-45 15 20
info.locatiealmelo@humod.nl

 

 


WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO

De Wonne is een woongemeenschap, waar een vaste kerngroep samenwoont met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat het om mensen met een meervoudige problematiek. Er is geen personeel in dienst. Van alle bewoners wordt verwacht dat zij – naar vermogen – dagelijks iets in het huishouden doen. De Wonne ontvangt geen subsidie. Alle bewoners dragen naar vermogen financieel bij.

Wonen in De Wonne betekent voor ieder die hier tijdelijk komt wonen, dat hij of zij de bereidheid moet hebben om een aantal zaken samen te doen, zoals het samen eten en het doen van huishoudelijk werk. Ook wordt van hem of haar respect voor de andere bewoners verwacht, ongeacht hun overtuiging, geaardheid of afkomst. Verder dient hij of zij de huisregels in acht te nemen. In principe is het verblijf maximaal negen maanden, in individuele gevallen wordt hiervan afgeweken.

Alle kerngroepsleden kozen vanuit hun eigen achtergrond om een tijdelijk thuis te scheppen voor mensen die dit nodig hebben. Hun belangrijkste inspiratiebron is het leven van Jezus Christus. Hij kwam op voor wie in een moeilijke situatie verkeerden, en stelde mensen die in de maatschappij meer aan de kant stonden, in het middelpunt.

Het streven  is dat er een klimaat ontstaat waarin bij de tijdelijke bewoners het gevoel van eigenwaarde kan groeien en ze weer moed vatten om het leven na het verblijf in De Wonne, krachtiger tegemoet te treden.

De kerngroepsleden bieden geen hulpverlening of behandeling. Dit verwachten ze van de professionals, die ook op grond van hun deskundigheid, zo nodig kunnen bemiddelen in verdere begeleidingstrajecten.

Meer informatie:
www.dewonnealmelo.nl
tel. 0546 456436 (kerngroep) of 810613 (gasten)
info@dewonnealmelo.nl

 

 


mijande-wonen
Bent u op zoek naar woonruimte? Op onze website vindt u informatie over het zoeken naar woonruimte en het huren van een woning bij Mijande Wonen. Via het zoekvenster aan de rechterkant kunt u zoeken naar geschikte woningen. Ons actuele huuraanbod wordt online gepubliceerd.

U kunt uzelf online inschrijven voor een huurwoning.

Adres:
Burg. Scholtensplein 1, 7595 AN Weerselo

Meer informatie:
www.mijande.nl
tel. 088 – 807 07 00
mail@mijande.nl

 

 


gemeente-almelo
WMO
Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden ondervindt bij het zelfstandig functioneren, dan zal de gemeente u stimuleren om eerst zelf een oplossing te zoeken.
Meer informatie/aanvragen

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1, 7607 EK Almelo

Meer informatie:
www.almelo.nl
(0546) 54 11 11
gemeente@almelo.nl