Er zijn veel organisaties in Almelo die u een HELPENDE HAND willen bieden! Klik op het onderwerp waar u vragen over heeft.


Zorg

Kleding
opvoeding
Opvoeding
huisvesting
Huisvesting
geldzaken
Financiën
voeding
Voeding
praktisch
Praktisch
taal
Taal
juridisch
Juridisch advies
meubels
Meubilair
verjaardag2
Verjaardag kind
speelgoed
Speelgoed

 

Armoedepact

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo.
Als Almelose organisaties gaan we aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma
gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.
Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

LEES MEER…


Untitled-1

Werkregels m.b.t. extra middelen t.b.v. armoedeverlichting
 
Zoals aangekondigd op de armoedepactconferentie van 15 maart 2017 heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Dit geld is beschikbaar gesteld aan de gemeente. Voor 2017 stelt de gemeente, eenmalig, het bedrag beschikbaar voor initiatieven op dit vlak vanuit de samenleving. Inwoners, partners en andere organisaties kunnen hiervoor voorstellen doen aan het armoedepact. Het gaat dan om nieuwe initiatieven of om het vergroten van het bereik van bestaande initiatieven.


Eenmalige inzet armoedebestrijdingsmiddelen voor kinderen 2017

 • Staatssecretaris Klijnsma heeft in Almelo geld beschikbaar gesteld voor kinderen met een laag besteedbaar inkomen, die door geldgebrek niet kunnen meedoen aan activiteiten in de samenleving.
 • De gemeente wil die middelen eenmalig (2017) beschikbaar stellen voor initiatieven vanuit de samenleving voor deze doelgroep.
 • Via info@armoedepact.nl kunnen maatschappelijke partners, inwoners en anderen initiatieven indienen die bijdragen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. De doelgroep is bij voorkeur betrokken bij (het ontwikkelen van) het idee.
 • De opzet is administratief licht. Er is geen format voor een aanvraag. Uit de aanvraag blijkt wie de middelen aanvraagt, welke activiteiten worden uitgevoerd en wat het doel van de activiteiten is.
 • De outcome is praktisch vastgelegd (bijvoorbeeld; verslag, beeld- en geluid).
 • Het Armoedepact adviseert, de gemeente beschikt.

 

DOWNLOAD HIER DE BRIEF DIE ARMOEDEPACT HEEFT GESTUURD AAN HET COLLEGE VAN B&W VAN ALMELO

DOWNLOAD HIER DE BRIEF DIE HET COLLEGE HEEFT GESTUURD AAN DE RAAD 


Beste mensen, leden van het ArmoedePact of sympathisanten,

Sinds de gezamenlijke bijeenkomst op 7 december in het Polmanstadion hebben subgroepen nagedacht over een vernieuwing van het ArmoedePact:

Delen van de uitkomsten:

 • Het ArmoedePact is geen uitvoerende instelling maar een netwerk,
 • Het is gewenst dat het ArmoedePact waar nodig gezamenlijk naar buiten treedt (bijv. naar politiek) voor een optimale aanpak bij armoedebestrijding,
 • Partners van het ArmoedePact mogen elkaar (zowel mensen als organisaties) direct aanspreken op uitvoering en bereikte resultaten,
 • Er bestaat behoefte aan een “noodlijn”. Een belcirkel waarbij partners elkaar kunnen raadplegen en elkaars ondersteuning mogen inroepen,
 • Het idee van “marktplaats” verder vormgeven waarbij kernachtig wordt aangegeven wat partners zoeken en kunnen aanbieden,
 • Meer gebruikmaken van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen,
 • Genoeg gepraat, we willen met meer daadkracht aan de slag!

Positieve zaken die moeten blijven of versterkt worden:

 • De intentie van het ArmoedePact moet van armoedeverlichting naar armoedebestrijding,
 • ArmoedePact is een bewaker/beschermer van waarden als inclusie, samen met burgers, elkaar ondersteunen, elkaar versterken,
 • Iedereen hoort bij het ArmoedePact, niemand wordt uitgesloten,
 • Ga door met het benoemen en uitvoeren van de successen bij armoedebestrijding,
 • Het ArmoedePact biedt een open podium aan voor iedereen die iets wil bijdragen aan armoedebestrijding,
 • Het ArmoedePact is van de partners van het pact en van de mensen en organisaties die zich daarbij betrokken voelen.

Op 7 juni is de daad bij het woord gevoegd:

 • Uitkomsten van de subgroepen van 17 en 24 mei zijn door de aanwezigen op 7 juni (bijeenkomst in Eninver) geaccordeerd,
 • Er is een gemeenschappelijke brief gestuurd naar de gemeente om te pleiten voor effectieve inzet van Klijnsma-gelden,

Het begin is er maar we moeten door:
Geef je op om aanbevelingen van de subgroepen verder uit te werken voor de komende Ontmoeting op woensdag 11 oktober !

We zoeken in eerste instantie deelnemers voor twee gelegenheidscoalities:
1. Gelegenheidscoalitie: Hoe gaan we de kennis en ervaringen van “ervaringsdeskundigen” meer benutten,
2. Gelegenheidscoalitie: Communicatie ArmoedePact (uitbouwen van marktplaats, opzetten van een noodlijn, voorbereiden van gezamenlijke bijeenkomsten,..).

Graag aanmelden voor 24 juli naar info@armoedepact.nl
Daarna een fijne vakantietijd gewenst.

Namens het Armoedepact

Met vriendelijke groet,
Patrick Kuiperexpeditie-noordpool
 

Een nieuwe inloop VRIESCEL voor Voedselbank Almelo!

Achtduizend kilometer afleggen in acht dagen. Met als bestemming het noordelijkste puntje van Europa. Almeloërs Cathy en Roland Hemmer doen mee met Expeditie Noordkaap. Ze zien op tegen de vele uren in de auto, vooral als het al vroeg op de middag donker wordt en de sneeuw met bakken uit de lucht komt. Maar Cathy en Roland Hemmer kijken vooral uit naar een mooi avontuur. Zondag 29 januari vertrekken ze vanuit Lichtenvoorde naar de Noordkaap. Om een week later en 8.000 kilometer in de auto verder weer terug te keren.

Voedselbank
Het Almelose echtpaar doet mee aan Expeditie Noordkaap om geld in te zamelen voor de Voedselbank. Ze hebben 9.000 euro nodig om de vriescel te kunnen kopen die de Voedselbank zo hard nodig heeft. “Als we zoveel geld ophalen zijn we dolblij.”

Steunen!
Willen jullie de voedselbank steunen? Dat kan!
U kunt de voedselbank steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL88RABO01489.76.697 t.g.v. Actie vriescel
(Rabobank, t.n.v. Stichting Voedselbank Almelo).
Omdat de voedselbank een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn de giften fiscaal aftrekbaar!

Lees meer over de actiebespaartips02