Er zijn veel organisaties in Almelo die u een HELPENDE HAND willen bieden! Klik op het onderwerp waar u vragen over heeft.


Zorg

Kleding
opvoeding
Opvoeding
huisvesting
Huisvesting
geldzaken
Financiën
voeding
Voeding
praktisch
Praktisch
taal
Taal
juridisch
Juridisch advies
meubels
Meubilair
verjaardag2
Verjaardag kind
speelgoed
Speelgoed

 

Armoedepact

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo.
Als Almelose organisaties gaan we aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma
gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.
Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

LEES MEER…


Untitled-1 Untitled-1

Werkregels m.b.t. extra middelen t.b.v. armoedeverlichting
 


Zoals aangekondigd op de armoedepactconferentie van 15 maart 2017 heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Dit geld is beschikbaar gesteld aan de gemeente. Voor 2017 stelt de gemeente, eenmalig, het bedrag beschikbaar voor initiatieven op dit vlak vanuit de samenleving. Inwoners, partners en andere organisaties kunnen hiervoor voorstellen doen aan het armoedepact. Het gaat dan om nieuwe initiatieven of om het vergroten van het bereik van bestaande initiatieven.


Eenmalige inzet armoedebestrijdingsmiddelen voor kinderen 2017

  • Staatssecretaris Klijnsma heeft in Almelo geld beschikbaar gesteld voor kinderen met een laag besteedbaar inkomen, die door geldgebrek niet kunnen meedoen aan activiteiten in de samenleving.
  • De gemeente wil die middelen eenmalig (2017) beschikbaar stellen voor initiatieven vanuit de samenleving voor deze doelgroep.
  • Via info@armoedepact.nl kunnen maatschappelijke partners, inwoners en anderen initiatieven indienen die bijdragen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. De doelgroep is bij voorkeur betrokken bij (het ontwikkelen van) het idee.
  • De opzet is administratief licht. Er is geen format voor een aanvraag. Uit de aanvraag blijkt wie de middelen aanvraagt, welke activiteiten worden uitgevoerd en wat het doel van de activiteiten is.
  • De outcome is praktisch vastgelegd (bijvoorbeeld; verslag, beeld- en geluid).
  • Het Armoedepact adviseert, de gemeente beschikt.

  

Slingerbeurs 2017

De Slingerbeurs is hét jaarlijks evenement waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar op informele wijze ontmoeten.
Tijdens deze beurs presenteren bedrijven op de beursvloer hun kosteloze aanbod en kunnen maatschappelijke organisaties hun vragen stellen.
De Slinger Almelo zorgt zo voor een ontmoetingsplek waar duurzame relaties ontstaan.

Lees meer…expeditie-noordpool
 

Een nieuwe inloop VRIESCEL voor Voedselbank Almelo!

Achtduizend kilometer afleggen in acht dagen. Met als bestemming het noordelijkste puntje van Europa. Almeloërs Cathy en Roland Hemmer doen mee met Expeditie Noordkaap. Ze zien op tegen de vele uren in de auto, vooral als het al vroeg op de middag donker wordt en de sneeuw met bakken uit de lucht komt. Maar Cathy en Roland Hemmer kijken vooral uit naar een mooi avontuur. Zondag 29 januari vertrekken ze vanuit Lichtenvoorde naar de Noordkaap. Om een week later en 8.000 kilometer in de auto verder weer terug te keren.

Voedselbank
Het Almelose echtpaar doet mee aan Expeditie Noordkaap om geld in te zamelen voor de Voedselbank. Ze hebben 9.000 euro nodig om de vriescel te kunnen kopen die de Voedselbank zo hard nodig heeft. “Als we zoveel geld ophalen zijn we dolblij.”

Steunen!
Willen jullie de voedselbank steunen? Dat kan!
U kunt de voedselbank steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL88RABO01489.76.697 t.g.v. Actie vriescel
(Rabobank, t.n.v. Stichting Voedselbank Almelo).
Omdat de voedselbank een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn de giften fiscaal aftrekbaar!

Lees meer over de actiebespaartips02


Agenda Ontmoetingen Platform Armoedepact 2017

Ontmoetingsbijeenkomsten: Lokatie:
Woensdag 7 juni 16.00 – 18.00 uur
Woensdag 11 oktober 16.00 – 18.00 uur

De OmZieners is een wonderlijke tragikomedie over compassie en de illusie van onafhankelijkheid.

U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com
...

De OmZieners in Almelo

maart 29, 2017, 8:00pm - maart 29, 2017, 9:30pm

De OmZieners is een wonderlijke tragikomedie over compassie en de illusie van onafhankelijkheid. Toegang: Vrije gift na afloop. U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com

View on Facebook