UITGELICHT
     
  Vrijwillige zorg aan jongeren zet zoden aan de dijk
Zorg door vrijwilligers. Bij zorg voor ouderen of jonge kinderen heel gewoon, maar bij hulpverlening aan jongeren was het minder gebruikelijk. Toch startte Jarabee ruim een jaar geleden met Match, waarbij jongeren van 12 tot 25 jaar - naast de hulpverlening - ook door vrijwilligers worden gecoacht.
Lees meer...
     
  Leger des Heils steunt strijd tegen laaggeletterdheid
Zeventien organisaties, waaronder het Leger des Heils, ondertekenden vandaag een convenant waarin ze beloven laaggeletterdheid actief aan te pakken. Doel is om het welzijn van laaggeletterden sterk te laten verbeteren.
Lees meer...
     
  Steeds meer verwarde mensen op straat - Leger des Heils
Opvangorganisaties zoals het Leger des Heils trekken aan de bel over het toenemend aantal verwarde, soms zeer agressieve mensen die op straat terechtkomen. Volgens Cornel Vader, directeur Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger, wordt het steeds onveiliger door het schrappen van cellen en van bedden in psychiatrische ziekenhuizen.
Lees meer...
     
  Waarom arme mensen domme dingen doen
- artikel decorrespondent.nl
Waarom nemen armen zoveel domme beslissingen? Het is een harde vraag, maar de cijfers zijn nog harder: ze lenen meer, sparen minder, roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker bij de McDonald's. Als er een workshop ‘omgaan met geld’ wordt georganiseerd, komen de armen het minst vaak opdagen. Lees meer...
     
  Opstartsteun Oranjefonds bijna voorbij - Stichting Present
Mede dankzij de steun van het Oranjefonds kan Present in Almelo actief zijn. Dit jaar (2015) is voor Present Almelo het laatste ondersteuningsjaar. Daarna moeten de inkomsten gedekt worden door lokale financiële partners. We zijn dus hard op zoek naar meer (lokaal) financieel draagvlak van de gemeente en bedrijven & instellingen.
Lees meer...
     
  NLdoet 2015
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart is het zover. De grootste landelijke vrijwilligersdag in Nederland: NLdoet. Een leuke kans om samen met je vrienden, collega's, buren, kerk, etc. vrijwilligerswerk te gaan doen. Scholengemeenschap Het Noordik gaat ook dit jaar tijdens NLdoet 2015 via Present op diverse plekken aan de slag. Wil je ook aan de slag tijdens NLdoet? Zoek hier je klus.
     
  Accu opgeladen - Stichting Present
Vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 vonden de jaarlijkse landelijke Presentdagen plaats. Twee dagen vol kennis, inspiratie, verbinding, enthousiasme en bezinning. Wij konden het jaar niet beter beginnen. De vrijdag was voor alle (80!) coördinatoren van de lokale stichtingen. De zaterdag was de ontmoetingsdag voor hulpverleners, bestuursleden, personeelsleden en iedere belangstellende. Lees meer...
     
  Armoede in Overijssel het grootst in de gemeente Enschede
De armoede in Overijssel is op veel plekken toegenomen, maar de piek lijkt bereikt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Armoedesignalement 2014 van CBS en SCP. Uit de meest recente regionale cijfers uit 2012 blijkt dat de armoede in Overijssel het grootst is in Enschede, waar 12,6 procent van de inwoners een inkomen heeft onder de lage inkomens-grens.
Lees meer...
     
     
 
IK HEB HULP NODIG BIJ
     
  Kleding
  Zorg
  Opvoeding
  Huisvesting
  Financiën
  Voeding
  Praktisch
  Taal
   
   
 
  CONFERENTIE 2014
"Samen kan het, als wij dat willen"

Netwerken - ideeën uitwisselen - samen doen
 
         
   
  "Daar waar wordt samengewerkt heeft mijn voorkeur"
  Ondertekening nieuwe Pact-Partners   "Het boek heeft Almelo wakker geschud"
         
   
  "Dit evenement is belangrijk om te netwerken"
  "Mensen moeten aan het werk"   "Dit zijn de organisaties die het doen"
         
   
  "Stel je eens kwetsbaar op en pak aan"
  "We zijn verdwaald: weggeraakt van de essentie"   "Wij veroveren onze plek bij de mensen thuis op de bank"
       
   
  "Durf over je eigen schutting te kijken"
  "Het is leuk dat je praat, maar wat is het resultaat?"   "Je moet bij de basis beginnen"