UITGELICHT
     
  100 sporters: Mediant, LegerdesHeils, RIBW en Humanitasonderdak naar de Social Inclusion Games in Denemarken.

Wij hebben wat ‘lucht’ nodig. Helpt u ons?
programma Social Inclusion Games
     
  Sponsor de Social Inclusion Games Denemarken

De Social inclusion Games in Odense staan de hele week in het teken van sport. Elke dag kunnen mensen meedoen aan sportieve activiteiten. De sporten liggen ver uiteen zodat er voor alle mensen een onderdeel is waar ze aan mee kunnen doen en in kunnen uitblinken. Voor de mensen zelf is dit een enorme belevenis, waar ze enorm naar uitkijken. Nu werden we vorige week geconfronteerd met het nieuws dat er per deelnemer een eigen bijdrage wordt gevraagd van €90,00. Dit was de voorgaande jaren niet het geval. Een voor de cliënt en ons een onverwachte uitgavepost. Om die reden hebben we de cliënten gevraagd om de eigen bijdrage te verhogen van €30,- naar €50,00. Echter dit is ook de maximale bijdrage. Wij komen nu zo'n €5600,00 te kort op de begroting voor vervoer, deelnamekosten en verzekering. We zouden het jammer vinden als we uiteindelijk niet kunnen gaan. Veel mensen zijn al druk aan het sparen en het zou een enorme teleurstelling zijn.

Wij zijn op zoek naar mensen die bereid zijn ons te sponseren door middel van een gift, dan wel ons te helpen met het opzetten van een sponsoractie. Klik hier voor meer info.

Neem contact op via: l.ellenkamp@humod.nl


  Ontmoeting Armoedepact Almelo 10 juni

Beste Armoedepact Almelo Partner,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontmoeting van het Armoedepact bij onze partner Beter Wonen aan de Klimopstraat 2, 7601 SH Almelo.

U bent van harte welkom op woensdag 10 juni vanaf 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Klik hier voor het programma.

U kunt zich aanmelden via p.kuiper@almelo.nl, als u dat nog niet heeft gedaan.


  Slingerbeurs Almelo 5 juni

Kom allemaal op vrijdag 5 juni naar de slingerbeurs in Almelo. De plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

De Slinger is hét merk voor maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven kunnen laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijke instanties laten zien dat zij het initiatief nemen om betrokkenheid in Almelo te vergroten. Lees meer...

Locatie en tijd
- ROC van Twente, Wierdensestraat 65, Almelo
- 15.00-18.00 uur

Meld u aan via de website: www.deslingeralmelo.nl


  Armoedepact & LC de Essen: afronding

Op 22 april is de afronding gehouden van het Lions project met het Armoedepact. Tot verrassing van de organisatie waren hierbij 40 deelnemers aanwezig, in plaats van de 24 die zich hadden aangemeld.

De leden van de clusters kinderen, financiële coaching en voeding presenteerden daarbij zelf hun plannen zoals men die zegt uit te gaan voeren. Over het resultaat van de cluster coaching is de achtergrond toegelicht voor het (nog) niet kunnen bereiken van een concreet plan. Vanuit de clusters kinderen en voeding is daarop duidelijk gewezen op het belang om coaching aan boord te houden vanwege de voorziene inbreng van coaching binnen deze clusters. Lees meer...
     
  Welkom bij de presentaties van de clusters in het stadhuis

Zoals tijdens de ontmoeting op 11 maart al is genoemd, vindt aanstaande woensdag 22 april de afronding en presentatie plaats van het traject met betrekking tot de besteding van de extra €75.000,00 armoedeverlichting-gelden.

Hierin hebben acht Lionsleden van Lionsclub De Essen een procesrol gehad in de begeleiding van de vier clusters van het Armoedepact (Kinderen, Voeding, Financiële coaching en Persoonlijke coaching).

Tijdens de bijeenkomst in het stadhuis zullen de clusters een presentatie verzorgen van de bereikte resultaten tot zover. Bij deze presentatie zal wethouder Javier Cornelissen de resultaten in ontvangst nemen.

U bent van harte welkom om bij deze bijzondere bijeenkomst aanwezig te zijn.
De aanvang van deze bijeenkomst is om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur).

Ten behoeve van de organisatie vraag ik jullie een berichtje te sturen naar: Patrick Kuiper p.kuiper@almelo.nl; als je aanwezig wilt/kunt zijn.

Om de flyer van De Buurvrouw te downloaden klik hier.

Namens de Stuurgroep Armoedepact Almelo
Groet, Peter van Heteren
     
  Uitnodiging gratis Voorjaarsconcert 2015

ALMELO – Op vrijdagavond 10 april 2015 zal C.O.V. Wilhelmina Almelo haar medewerking verlenen aan het voorjaarsconcert van Brassband Leger des Heils uit Almelo. Voor de pauze zal de Brassband spelen onder leiding van Bert Nijhuis en na de pauze zal het A-orkest van Wilhelmina onder leiding van dirigent Martijn Blaak uiteenlopende muziekstukken ten gehore brengen. Als afsluiting van het concert zullen de beide muziekkorpsen een aantal muziekstukken gezamenlijk spelen. Lees meer...
     
  Graag uw aandacht voor het volgende en reageer!

Zoekrichtingen voor de Kerntakendiscussie van de Gemeente Almelo

Tijdens de ontmoeting op woensdag 11 maart heeft Peter van der Hout verteld dat de Voedselbank een signaal heeft geformuleerd, richting de Stuurgroep van het Armoedepact Almelo, als reactie op de discussie rondom de zoekrichtingen. Ook heeft Peter een oproep gedaan aan U om hierin mee te denken. Lees meer...
     
Wijkteams   Gemeenten zijn v.a. 1\ januari 2015 verantwoordelijk voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Cliënten van MEE en BJZO kunnen na 1 januari 2015 terecht bij het zorgloket van hun gemeente.
Lees meer...
     
  VERJAARDAG in de MAAK helpt Almelose gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar waarin sprake is van armoede met het organiseren van een onvergetelijke verjaardag.

Wie zijn wij? Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die graag iets willen betekenen voor kinderen die door moeilijke omstandigheden niet in staat zijn om een fijn verjaardagsfeest te vieren.
Lees meer...
     
  Vrijwillige zorg aan jongeren zet zoden aan de dijk
Zorg door vrijwilligers. Bij zorg voor ouderen of jonge kinderen heel gewoon, maar bij hulpverlening aan jongeren was het minder gebruikelijk. Toch startte Jarabee ruim een jaar geleden met Match, waarbij jongeren van 12 tot 25 jaar - naast de hulpverlening - ook door vrijwilligers worden gecoacht.
Lees meer...
     
  Leger des Heils steunt strijd tegen laaggeletterdheid
Zeventien organisaties, waaronder het Leger des Heils, ondertekenden vandaag een convenant waarin ze beloven laaggeletterdheid actief aan te pakken. Doel is om het welzijn van laaggeletterden sterk te laten verbeteren.
Lees meer...
     
  Steeds meer verwarde mensen op straat - Leger des Heils
Opvangorganisaties zoals het Leger des Heils trekken aan de bel over het toenemend aantal verwarde, soms zeer agressieve mensen die op straat terechtkomen. Volgens Cornel Vader, directeur Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger, wordt het steeds onveiliger door het schrappen van cellen en van bedden in psychiatrische ziekenhuizen.
Lees meer...
     
  Waarom arme mensen domme dingen doen
- artikel decorrespondent.nl
Waarom nemen armen zoveel domme beslissingen? Het is een harde vraag, maar de cijfers zijn nog harder: ze lenen meer, sparen minder, roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker bij de McDonald's. Als er een workshop 'omgaan met geld' wordt georganiseerd, komen de armen het minst vaak opdagen. Lees meer...
     
  Opstartsteun Oranjefonds bijna voorbij - Stichting Present
Mede dankzij de steun van het Oranjefonds kan Present in Almelo actief zijn. Dit jaar (2015) is voor Present Almelo het laatste ondersteuningsjaar. Daarna moeten de inkomsten gedekt worden door lokale financiële partners. We zijn dus hard op zoek naar meer (lokaal) financieel draagvlak van de gemeente en bedrijven & instellingen.
Lees meer...
     
  NLdoet 2015
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart is het zover. De grootste landelijke vrijwilligersdag in Nederland: NLdoet. Een leuke kans om samen met je vrienden, collega's, buren, kerk, etc. vrijwilligerswerk te gaan doen. Scholengemeenschap Het Noordik gaat ook dit jaar tijdens NLdoet 2015 via Present op diverse plekken aan de slag. Wil je ook aan de slag tijdens NLdoet? Zoek hier je klus.
     
 
IK HEB HULP NODIG BIJ
     
  Kleding
  Zorg
  Opvoeding
  Huisvesting
  Financiën
  Voeding
  Praktisch
  Taal
  Juridisch advies
   
   
 
  CONFERENTIE 2014
"Samen kan het, als wij dat willen"

Netwerken - ideeën uitwisselen - samen doen
 
         
   
  "Daar waar wordt samengewerkt heeft mijn voorkeur"
  Ondertekening nieuwe Pact-Partners   "Het boek heeft Almelo wakker geschud"
         
   
  "Dit evenement is belangrijk om te netwerken"
  "Mensen moeten aan het werk"   "Dit zijn de organisaties die het doen"
         
   
  "Stel je eens kwetsbaar op en pak aan"
  "We zijn verdwaald: weggeraakt van de essentie"   "Wij veroveren onze plek bij de mensen thuis op de bank"
       
   
  "Durf over je eigen schutting te kijken"
  "Het is leuk dat je praat, maar wat is het resultaat?"   "Je moet bij de basis beginnen"